Spread the love

ทำนายฝัน

ฝันเห็นขวาน

ฝันเห็นขวาน เป็นเรื่องไมดี มีลางว่าจะมีศัตรูคิดปองร้าย แต่จะเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราว ให้ระวังในชั่วระยะ 3-7 วันนี้ ก่อนที่เคราะห์ร้ายจะหายไป

เลขเด็ด : 76 66 37 673 671 607 866